Úvod » Amulets-bead crochet pendants » shining guardian angel » bead crochet amulet - pendant


        

shining guardian angel » bead crochet amulet - pendant

na zakázku - made to order

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 434abc
:
650 Kč (24 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
  ks  

Strážný anděl  - ochranný amulet -přívěsek je vyroben z japonských drobných korálků TOHO vynikající kvality v modrých odstínech a stříbrné. Háčkovaný na bavlněné přízi.

přívěsek má karabinu a lze ho nosit jako šperk na krku nebo jako přívěsek na klíče, mobil...atd.

materiál: japonské korálky TOHO 11 (2,2mm) + bavlněná příze
komponenty - bižuterní kov stříbrné barvy
ozdoba - modlící se andělíček - bižuterní kov
délka 10-12cm - použito cca 400 korálků
jeho součástí je i řetízek v délce 80cm - navléká se přes hlavu
šířka cca 1,5cm

100% hand made - mnoho hodin trpělivé práce
korálky po nasvícení ve tmě svítí

Kdesi hluboko v nás je představa anděla strážného hodně hluboko zakořeněna již od dětství (andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku...). Ale zkuste se někoho dospělého ve svém okolí zeptat, zda věří v anděly. Nejspíš ho přivedete do hlubokých rozpaků, byť jste bez uzardění zvyklí hovořit na mnohem choulostivější témata, a pak rychle vyhrkne "ne" a kdesi v hloubi duše vám tuto otázku nebude moci dlouho odpustit. Proč? Přinutili jste ho říci, že v anděly nevěří. Nějak máme pocit, že andělé jsou součástí našeho šťastného dětství (aniž bychom měli nějakou konkrétní vzpomínku na ně). Prostě je spolu s plyšovými medvídky a houpacími koníky zabalíme a uložíme někam na půdu, kde na ně padá prach a zapomnění. Proč je tak těžké připustit si, že by tu byl někdo jen kvůli nám? Jen pro naše štěstí, bezpečí a naprosto nic za to neočekával?
Dětská dušička ještě není tak ovlivněna našim pokřiveným vnímáním světa. Možná proto toho vědí děti o andělech mnohem více, než se mohou dozvědět z dětských knížek či pohádek. Když ale vidí anděla, nesvěří se vám. Dětská duše nezkoumá - ale věří. Možná to už párkrát zkusily, ale váš shovívavý úsměv je z toho vyléčil. Své sladké tajemství si nechají pro sebe a jednou, až budou dospělí se jim to celé bude zdát jako sen; a při té vzpomínce se jim na tváři objeví lehký shovívavý úsměv.

krásný dárek pro někoho, kdo je nám milý a máme ho rádi.......

 


Somewhere deep within us is the idea of ​​a guardian angel very deeply ingrained since childhood (Angel of God, protect me my soul ...). But try to ask someone adult in your area whether they believe in angels. Probably brings him into deep embarrassment, even if you're unashamedly used to talking to more delicate topics, and then quickly blurts out "no" and somewhere inside him this question for a long time will not be able to forgive. Why? You forced him to say that he does not believe in angels. Somehow we feel that angels are part of our happy childhood (without having any specific recollection of them). Just along with teddy bears and rocking horses we wrap and store somewhere on loft, where they are gathering dust and oblivion. Why is it so hard to admit that there was someone just for us? Just our luck, safe and absolutely nothing in return expect?
Child's soul is not so affected by our warped perception of the world. Maybe because children they know about angels more than they can learn from children's books and fairy tales. But when he sees an angel he does not entrust you. Children's soul does not - he believes. Maybe they tried it a few times, but your indulgent smile is the cure. Its a sweet secret to themselves and again until they are adults they will it all seem like a dream; and at the memory they appear on the face light indulgent smile.

a nice gift for someone who is dear to us and we love him .......

beads after lighting glow in the dark

pendant has a carabiner and can be worn as a jewel on the neck or as a key fob, mobile phone ... etc.

Material: Japanese beads TOHO 11 (2.2 mm) + cotton yarn
components - metal jewelery silver
Decoration - praying guardian angel - metal
length of 10-12 cm - 450 beads used
Chain length of 80 cm - a girdle over her head
width approx 1.5 cm

100% hand made - many hours of patient work