Úvod » ŠPERKY - JEWEL » serpentine


        

serpentine

na zakázku do 10dnů - made to order in 10 days

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 280
Nelze uplatnit slevový kupón
:
2 400 Kč (90 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
  ks  

Jako jemný had se ovine kolem Vašeho prstu tento prsten osazen dvěma kabašony karneolu a krevelu - jako magická oka jenž na sebe strhnou pozornost :-)

100% hand made

materiál:
kabašon hematitu - krevel a karneol Ø 7mm
stříbro - ag 925/1000

velikost prstenu je variabilní - dá se upravit mezi velikosti cca 56-60
šíře obroučky cca 5mm

Hematit - krevel
Byl znám jako zastavovač krve. Provází nás těžkými časy, jež jsou tělesně i duševně vyčerpávající, pomáhá nám nejen je přenést bez úhony, nýbrž vyjít z těchto zkoušek s větší životní moudrostí a odvahou - pevnější, citlivější a dokonalejší. Po nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen. Čarodějnice a mágové jej používají ke kresbě magických kruhů a tajných znaků.

karneol - harmonie a meditace
Symbolizuje teplou a živoucí energii Země. Jeho elektromagnetické vlastnosti posilují náš pocit vyrovnanosti a přírodní sounáležitosti. Takto jsou v duchovní rovině naše myšlenky prohřáty ohledem, pochopením a spoluúčastí k našemu okolí. Nechává volně proudit naši vitalitu, probouzí naše tvůrčí schopnosti. Povzbudivá a zároveň uklidňující síla karneolu působí blahodárně při nedostatku motivace.

Byl odedávna pokládán za kámen tišící rozbouřenou krev, uklidňuje, odstraňuje trému. Utišuje zlobu, vztek a dodává trpělivost a sebedůvěru. Odstraňuje zlý vliv uhrančivého pohledu. Je kamenem harmonie a meditace.

 


As a gentle snake wrapped around your finger this ring fitted with two carnelian cabochons and hematite - a magical eye which catch the eye at each other :-)

100% hand made

material:
cabochon Hematite - hematite and cornelian Ø 7 mm
silver - ag 925/1000

ring size is variable - can be adjusted between approx 56-60
frame width of about 5 mm

Hematite - hematite
It was known as a blood stopper. Guides us through hard times that are physically and mentally exhausting, it helps us not only to transfer them unharmed, but emerge from these tests with greater life wisdom and courage - a stronger, more responsive and better. After disease promotes healing and has a positive influence on blood formation, accelerated cell growth. It's metallic black, shiny stone. Witches and wizards use it for drawing magical circles and secret characters.

Cornelian - harmony and meditation
It symbolizes the warm and vibrant energy of the Earth. Its electromagnetic properties strengthen our sense of serenity and natural unity. Thus, in the spiritual plane of our thoughts warmed through respect, understanding and participation to our surroundings. It lets flow freely our vitality, awakens our creative abilities. While encouraging and comforting force carnelian is beneficial when a lack of motivation.

It has long been considered the cornerstone soothing raging blood, soothes, removes jitters. Soothes anger, rage and adds patience and confidence. Removes bad influence every breathtaking view. It is the cornerstone of harmony and meditation.