Úvod » prodáno - inspirujte se...

prodáno - inspirujte se...

PRODÁNO-SOLD-VENDUTO

zde se nachází již prodané šperky - nicméně pokud se Vám některé z nich líbí tak, že byste je chtěli mít - tak se mi ozvěte. Vynasnažím se Vám vyhovět i když kopie nedělám - budou třeba jen podobné. V tom je můj záměr, aby šperky a sady byly pouze v jednom provedení a nikde se neopakovaly:-)....nicméně podobné stvořit mohu - také vzhledem k tomu, že některé z nich jsou prodány do ciziny....takže je na českém trhu nepotkáte:-) přeji příjemné prohlížení....Miliwink 

there are already sold jewelry - but if you like some of them so you would like to have them - so let me know. I will try to accommodate ourselves even if we do not copy - they will only be similar. This is my intention that the jewelry and sets are only in one embodiment and never repeat: -) ... but i can create something like that - also because some of them are sold abroad ... so it is you will not meet on the Czech market :-) We wish you nice view .... Miliwink

ci sono già gioielli venduti, ma se ti piacciono alcuni di loro così ti piacerebbe averli - quindi faccelo sapere. Cerchero di adattarci anche se non copiamo - saranno solo simili. Questa è la mia intenzione che i gioielli e i set siano solo in una forma di realizzazione e non si ripetano mai: -) ... ma posso creare qualcosa del genere - anche perché alcuni di loro sono venduti all'estero ... quindi è non vi incontrerete sul mercato ceco :-) Vi auguro una bella vista .... Miliwink

Řadit podle 
Výrobce  novinka