Úvod » karneolová souprava


        

karneolová souprava

 

Skladem: 1 sada
Číslo produktu: 236

náušnice - karneolová srdíčka zavěšená na anglickém náušnicovém háčku ze stříbra a srdce přívěsek tvoří pěknou soupravu pro každou dívku či ženu :-)

materiál: přírodní karneol broušený do tvaru srdcí, stříbro Ag 925/10200 ( jen háček u přívěsku je postříbřený obecný kov)

karneol - harmonie a meditace
Symbolizuje teplou a živoucí energii Země. Jeho elektromagnetické vlastnosti posilují náš pocit vyrovnanosti a přírodní sounáležitosti. Takto jsou v duchovní rovině naše myšlenky prohřáty ohledem, pochopením a spoluúčastí k našemu okolí. Nechává volně proudit naši vitalitu, probouzí naše tvůrčí schopnosti. Povzbudivá a zároveň uklidňující síla karneolu působí blahodárně při nedostatku motivace.

Byl odedávna pokládán za kámen krve, zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev, uklidňuje, odstraňuje trému. Utišuje zlobu, vztek a dodává trpělivost a sebedůvěru. Odstraňuje zlý vliv uhrančivého pohledu. Je kamenem harmonie a meditace. Ovlivňuje sakrální čakru. Zvyšuje schopnost těla vstřebávat vitamíny a minerály.


earrings - onyx hearts hanging on a hook English Earring silver heart pendant form a nice kit for any girl or woman :-)

material: natural carnelian cut into the shape of hearts, Ag 925/10200 (a hook with pendant is silver-plated base metal)

carnelian - harmony and meditation
It symbolizes the warm and vibrant energy of the Earth. Its electromagnetic properties strengthen our sense of serenity and natural unity. Thus, in the spiritual plane of our thoughts warmed through respect, understanding and participation to our surroundings. He lets flow freely our vitality, awakens our creative abilities. While encouraging and comforting force carnelian is beneficial when a lack of motivation.

Has always been considered a cornerstone of blood, stops bleeding, reduces fever, soothes turbulent blood, soothes, removes jitters. Soothes anger, rage and adds patience and confidence. Removes bad influence every breathtaking view. It is the cornerstone of harmony and meditation. It affects the sacral chakra. Increases the body's ability to absorb vitamins and minerals