Úvod » ŠPERKY - JEWEL » hemcoral heart


        

hemcoral heart

 

Skladem: 1 sada
Číslo produktu: 250
Nelze uplatnit slevový kupón
:
2 590 Kč (97 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
  sada  

Náhrdelník i náušnice tvoří do srdcí broušené korálky hematitu a plochá kolečka lososově zbarveného mořského korálu. Střed zdobí velké broušené hematitové srdce. Náhrdelník je navlečen na ocelovém lanku potaženém silikonem. Uzávěr tvoří stříbrná karabina. Náušnice mají stříbrný anglický háček.

materiál: mořský korál, ag 925/1000 - stříbro, přírodní drahokam hematit - krevel

délka náhrdelníku 54cm
náušnice 5,5cm i s háčkem

autorský šperk - pouze tento kus

Korál
je znám jako talisman proti uřknutí a očarování, ale hlavně jako nositel pozemské životní energie. U různých národů bývalo zvykem věšet dětem kolem krku náhrdelník z červených korálů nebo ho pokládat do kolébky jako ochranu proti oslabujícím vlivům a k posílení energie a růstu zubů, nebo růstu obecně. Jako bohatě tvarovaný produkt mořských živočichů nás spojuje korál s proudící proměnlivostí a životadárnou očistou silou vody. Ukazuje nám, že proměna a stálost jsou principy navzájem se doplňující a učí nás jak neústupnosti tak i přizpůsobivosti, vnitřně zůstaneme pevní, ale přesto se necháme unášet proudem života. K léčení se používají se korály pěkně tmavě červené barvy. Korálové náhrdelníky se doporučují proti uřknutí, léčí rány a vředy, osvěžují paměť a odstraňují nadbytečný tělesný tuk. Je přiřazován k planetě Mars. Přiřazení: kořenová čakra. Používá se při kolikové příhodě v době menstruace. Vyvažuje příjem minerálů do těla, léčí záněty a otoky, je dobrý na krev. Přináší stabilitu, zvýšení sexuality, otevírá srdce a napomáhá sebevyjádření.

Hematit - krevel
Byl znám jako zastavovač krve. Provází nás těžkými časy, jež jsou tělesně i duševně vyčerpávající, pomáhá nám nejen je přenést bez úhony, nýbrž vyjít z těchto zkoušek s větší životní moudrostí a odvahou - pevnější, citlivější a dokonalejší. Po nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen. Čarodějnice a mágové jej používají ke kresbě magických kruhů a tajných znaků.


Necklace and earrings consist of the hearts of polished hematite beads and flat wheels salmon-colored sea coral. Middle adorned with large polished hematite heart. The necklace is strung on a steel wire coated with silicone. The closure consists of a silver carabiner. English silver earrings have a hook.

Material: sea coral, ag 925/1000 - silver and natural gemstone hematite - Bloodstone

Necklace length 54 cm
earrings 5.5 cm and hook

authorial jewel - only this piece

Coral
It is known as a talisman against uřknutí and enchantment, but mainly as a bearer of earthly life energy. At various nations it was customary for children to hang around the neck a necklace of red coral or him as the cradle as protection against the debilitating effects and to enhance energy and tooth growth, or growth in general. As richly molded product of marine animals connects us with coral flow variability and the life-cleansing power of water. It shows us that change and stability principles are complementary and teaches us how intransigence and flexibility of internally remains fixed, but we let ourselves go with the flow of life. The treatment used to corals nice dark red color. Coral necklaces are recommended against uřknutí, heals wounds and ulcers, refresh memory and eliminate excess body fat. It is attributed to the planet Mars. Assignment: root chakra. It is used for colic attack during menstruation. Balances the intake of minerals in the body, heals inflammation and swelling, it is good for the blood. Brings stability, increased sexuality, opens the heart and helps self-expression.

Hematite - hematite
He was known as a blood stopper. Guides us through hard times that are physically and mentally exhausting, it helps us not only to transfer them unharmed, but emerge from these tests with greater life wisdom and courage - a stronger, more responsive and better. After disease promotes healing and has a positive influence on blood formation, accelerated cell growth. It's metallic black, shiny stone. Witches and wizards use it for drawing magical circles and secret characters.