Úvod » hem-coral


        

hem-coral

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 240

Hematitové paprsky doplněné růžově lososovým korálem tvoří zajímavý kontrastní šperk. Náhrdelník je navlečen na silikonem potaženém ocelovém lanku. Uzávěr náhrdelníku je stříbrný. Náhrdelník je v zadní čřásti tvořen zmagnetizovaným hematitem jenž blahodárně působí na organizmus.

délka náhrdelníku = 45cm
materiál - drahokamy - hematit - krevel, losos coral mořský, ag 925/1000

autorský šperk - pouze tento kus

Korál
je znám jako talisman proti uřknutí a očarování, ale hlavně jako nositel pozemské životní energie. U různých národů bývalo zvykem věšet dětem kolem krku náhrdelník z červených korálů nebo ho pokládat do kolébky jako ochranu proti oslabujícím vlivům a k posílení energie a růstu zubů, nebo růstu obecně. Jako bohatě tvarovaný produkt mořských živočichů nás spojuje korál s proudící proměnlivostí a životadárnou očistou silou vody. Ukazuje nám, že proměna a stálost jsou principy navzájem se doplňující a učí nás jak neústupnosti tak i přizpůsobivosti, vnitřně zůstaneme pevní, ale přesto se necháme unášet proudem života. K léčení se používají se korály pěkně tmavě červené barvy.

Hematit - krevel
Byl znám jako zastavovač krve. Provází nás těžkými časy, jež jsou tělesně i duševně vyčerpávající, pomáhá nám nejen je přenést bez úhony, nýbrž vyjít z těchto zkoušek s větší životní moudrostí a odvahou - pevnější, citlivější a dokonalejší. Po nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen. Čarodějnice a mágové jej používají ke kresbě magických kruhů a tajných znaků.

 


 

Hematite rays supplemented salmon pink corals, form an interesting contrast jewel. The necklace is strung on a silicone-coated steel wire. The closure is a silver necklace. The necklace is in the rear part consists of magnetized hematite which has beneficial effects on the organism.

Necklace length = 45 cm
material - Gemstones - Hematite - hematite, salmon, sea coral, ag 925/1000

original jewel - only this piece

Coral
It is known as a talisman against uřknutí and enchantment, but mainly as a bearer of earthly life energy. At various nations it was customary for children to hang around the neck a necklace of red coral or him as the cradle as protection against the debilitating effects and to enhance energy and tooth growth, or growth in general. As richly molded product of marine animals connects us with coral flow variability and the life-cleansing power of water. It shows us that change and stability principles are complementary and teaches us how intransigence and flexibility of internally remains fixed, but we let ourselves go with the flow of life. The treatment used to corals nice dark red color.

Hematite - hematite
He was known as a blood stopper. Guides us through hard times that are physically and mentally exhausting, it helps us not only to transfer them unharmed, but emerge from these tests with greater life wisdom and courage - a stronger, more responsive and better. After disease promotes healing and has a positive influence on blood formation, accelerated cell growth. It's metallic black, shiny stone. Witches and wizards use it for drawing magical circles and secret characters.