Úvod » MAGICKÝ OBCHOD ANKH.cz » drahokamové sady čaker » drahokamová sada - čakrová sada mix 9.čaker


        

drahokamová sada - čakrová sada mix 9.čaker

 

Skladem: 0
Číslo produktu: 113
:
950 Kč (36 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
   

HARMONIZAČNÍ ČAKROVÁ SADA 9ČAKER
Čakry jsou psychická centra v těle, která jsou neustále aktivní bez ohledu na to, jestli si je uvědomujeme nebo ne. Prochází jimi energie, která ovlivňuje lidskou psychiku. Moderní biologie vysvětluje její působení jako chemické změny způsobené endokrinními žlázami, jejichž sekrety se přímo a neustále vyplavují do krevního oběhu. Přikládáním kamenů na čakry můžeme zharmonizovat energii a nastolit rovnováhu v organizmu.
Literatura uvádí většinou sedm základních čaker na ose páteře, avšak ezoterické zdroje jich uvádí devět. Stručněji se o nich dozvíte z návodu, který je přiložen.
Tyto kameny se používají k čakrové meditaci a harmonizaci energetických center (čaker). Podle staroindických véd jsou krystaly minerálů kondenzátory kosmické a přírodní energie. Nejmenší částice krystalů ve své atomární struktuře působí jako tvarové zářiče, nebo též transformátory či ladičky energií. Krystaly vydávají a převádí zářivou energii do nemocné tkáně. V kladném případě, je-li vybrán správný kámen a vibrace minerálů jsou přesně naladěné na energetickou poruchu, se vibrací minerálů v nemocné tkáni obnoví energetické pole poškozené tkáně, nastartuje se samouzdravující proces a tím nastává její léčení. Použití sady je velmi jednoduché a zvládne ho každý. Návod, podrobný popis všech čaker a orgánů k nim náležejících a popis léčivých vlastností použitých drahokamů jsou součástí každé sady. Každá z těchto sad je energeticky očištěna, nabita a naprogramována k léčení.
ručně malováno - ošetřeno krycím lakem proti oděru


HARMONISATION KIT 9 CHAKRAS
Chakras are psychic centers in the body that are always active regardless of whether you realize it or not. Passes them energy, which affects the human psyche. Modern biology explains its effects as chemical changes caused by endocrine glands whose secretions directly and continuously leach into the bloodstream. Stoking stones on the chakras can harmonize and balance energy in the body.

Literature states usually seven primary chakras to the axis of the spine, but esoteric source lists nine of them. Briefer learn about them from the manual, which is attached.
These stones are used for meditation, chakras and harmonize the energy centers (chakras). According to ancient Indian Vedic capacitors are crystals of minerals and natural cosmic energy. The smallest particles of crystals in their atomic structure acts as a form emitters, or also transformers and tuners energy. Crystals emit and converts radiant energy into diseased tissue. In the positive case, if selected the correct stone and minerals vibrations are precisely tuned to power failure, vibration minerals in diseased tissue recovers energy field damaged tissue starts to self-healing process and thereby adjust its treatment. Using the kit is fast and can handle it all. Instructions for a detailed description of all the chakras and organs belonging to them, and a description of the medicinal properties of the gems are included in every kit. Each of these sets is energetically cleaned, loaded and programmed to treat.
hand painted - treated with a top coat to wear