Úvod » ŠPERKY - JEWEL » Rainbow & pearl náušnice


        

Rainbow & pearl náušnice

 

Skladem: 5 ks
Číslo produktu: 304
Nelze uplatnit slevový kupón
:
390 Kč (15 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

do košíku:
  ks  

Duhové krevelové náušnice s jemnou bílou perlou říční zavěšené na stříbrném anglickém háčku zlaceným 14kt zlatem.

Mohou tvořit součást tohoto náhrdelníku

délka náušnic i se závěsem 3cm

materiál: náušnicové háčky = stříbro Ag 925/1000 zlaceno Au 585/1000
perla bílá - říční (Čína)
duhový hematit  je pokovený galvanizací bismutem. Má všechny barvy duhy - od modré přes fialovou do růžovo-žluta a zelena

hematit - krevel
Byl znám jako zastavovač krve.  Svou zemitou hutnou silou dodává pevnost a sílu našemu organismu. V obdobích, kdy jsme fyzicky i duševně přetíženi, objevíme v něm oporu při překonávání pocitu nejistoty a beznaděje. Ve fyzickém smyslu pomáhá v rekonvalescenci po nemoci.  Po nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen.

Perly
jsou darem moře, vznikají v mušli, do níž proniklo cizí tělísko. Svým kulatým tvarem a něžným leskem symbolizuje dovršení ženskosti. Například v Indii se připisují perle vlastnosti Boží matky - krása, mírnost, ochranná péče a formující síla. Svým způsobem vzniku dokazuje, že všechny bolestné zkušenosti, s nimiž nás život konfrontuje, znamenají vlastně možnosti růstu: tím, že "cizího vetřelce" nezapudíme nebo neignorujeme, ale přijmeme ho a obklopíme láskyplnou péčí, chráníme nejen sami sebe před dalším zraněním, ale navíc ho bereme jako životní zkušenost, která je základem vyšší harmonie a vnitřní krásy. O perle se také říká, že varuje před nadcházející pohromou a perly nošené jako náhrdelník chrání před neštěstím. Staří Řekové připisovali perle schopnost udržovat krásu, a to až od vysokého věku, probouzet a opatrovat lásku a zmírňovat starosti a bídu.

Majiteli daruje štěstí, inteligenci, moudrost, vitalitu a dlouhý život. Dodává energii z Měsíce. Je symbolem proměn a čistoty, obraz našeho vlastního vývoje procesu sebeobětování, mravnosti. Je darem vody.


Rainbow hematite earrings with delicate white pearl river hanging on a hook gilded silver 14 kt gold.

They form part of a necklace - see necklaces

Length of earrings and a hinge 3 cm

Material: Earring hooks = Ag 925/1000 plated Au 585/1000
pearl white - River (China)
Rainbow is hematite plated galvanized bismuth. It has all the colors of the rainbow - from blue to purple to pink, yellow and green

hematite - Bloodstone
He was known as a blood stopper. His earthy dense power supplies rigidity and strength to our body. In periods when we are physically and mentally overloaded, we discover in it a foothold in overcoming the feeling of insecurity and hopelessness. In the physical sense helps in recovery from illness. After disease promotes healing and has a positive influence on blood formation, accelerated cell growth. It's metallic black, shiny stone.

pearls
the gift of the sea, formed in the shell into which penetrated a foreign body. Its round shape and gentle luster symbolizes the completion of femininity. For example, in India are attributed to the properties of beads Mother of God - the beauty, gentleness, protective care and the rising power. In a way, formation demonstrates that all the painful experiences with which our life confronts mean actually growth opportunities: the fact that "foreign invader" nezapudíme or do not ignore, but we accept it and surround loving care, we protect not only themselves against further injury, but also We take it as a life experience that is the basis for greater harmony and inner beauty. The beads are also saying that warns of impending disaster and pearl necklace worn as protection against misfortune. The ancient Greeks attributed the ability to maintain the beauty beads, up to a high age, awaken and cherish the love and alleviate the worries and misery.

Owner donates luck, intelligence, wisdom, vitality and longevity. It supplies energy from the moon. It is a symbol of purity and changes the image of our own development process of self-sacrifice, of morality. It is the gift of water.