Úvod » prodáno - inspirujte se... » Rainbow & pearl


        

Rainbow & pearl

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 303
:
1 160 Kč (44 EUR) ( Nejsme plátci DPH )

Duhový krevelový náhrdelník v jemné kombinaci s bílými říčními perlami je důstojným šperkem pro každou ženu i dívku.
Zapínání tvoří stříbrná zlacená karabina. Navlečen je na ocelovém lanku potaženém silikonem. Zajistí tak pevnost proti přetržení.

délka 52cm

materiál: stříbro Ag 925/1000 zlaceno Au 585/1000
duhový hematit - pokovený galvanizací bismutem. Má všechny barvy duhy - od modré přes fialovou do růžovo-žluta a zelena
perla říční - bílá

náhrdelník můžete doplnit těmito náušnicemi

hematit - krevel
Byl znám jako zastavovač krve.  Svou zemitou hutnou silou dodává pevnost a sílu našemu organismu. V obdobích, kdy jsme fyzicky i duševně přetíženi, objevíme v něm oporu při překonávání pocitu nejistoty a beznaděje. Ve fyzickém smyslu pomáhá v rekonvalescenci po nemoci.  Po nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen.

Perly jsou darem moře, vznikají v mušli, do níž proniklo cizí tělísko. Svým kulatým tvarem a něžným leskem symbolizuje dovršení ženskosti. Například v Indii se připisují perle vlastnosti Boží matky - krása, mírnost, ochranná péče a formující síla. Svým způsobem vzniku dokazuje, že všechny bolestné zkušenosti, s nimiž nás život konfrontuje, znamenají vlastně možnosti růstu: tím, že "cizího vetřelce" nezapudíme nebo neignorujeme, ale přijmeme ho a obklopíme láskyplnou péčí, chráníme nejen sami sebe před dalším zraněním, ale navíc ho bereme jako životní zkušenost, která je základem vyšší harmonie a vnitřní krásy. O perle se také říká, že varuje před nadcházející pohromou a perly nošené jako náhrdelník chrání před neštěstím. Staří Řekové připisovali perle schopnost udržovat krásu, a to až od vysokého věku, probouzet a opatrovat lásku a zmírňovat starosti a bídu.

Majiteli daruje štěstí, inteligenci, moudrost, vitalitu a dlouhý život. Dodává energii z Měsíce. Je symbolem proměn a čistoty, obraz našeho vlastního vývoje procesu sebeobětování, mravnosti. Je darem vody.


Rainbow hematite necklace in fine combination with white seed pearls is a worthy jewelry for every woman and girl.
Turning consists of gilded silver carabiner. Is strung on a steel wire coated with silicone. Thus ensuring strength against breakage.

length 52 cm

Material: Ag 925/1000 plated Au 585/1000
rainbow hematite - plated galvanized bismuth. It has all the colors of the rainbow - from blue to purple to pink, yellow and green
Pearl River - White

necklace can add these earrings

hematite - Bloodstone
He was known as a blood stopper. His earthy dense power supplies rigidity and strength to our body. In periods when we are physically and mentally overloaded, we discover in it a foothold in overcoming the feeling of insecurity and hopelessness. In the physical sense helps in recovery from illness. After disease promotes healing and has a positive influence on blood formation, accelerated cell growth. It's metallic black, shiny stone.

Pearls are a gift of the sea, formed in the shell into which penetrated a foreign body. Its round shape and gentle luster symbolizes the completion of femininity. For example, in India are attributed to the properties of beads Mother of God - the beauty, gentleness, protective care and the rising power. In a way, formation demonstrates that all the painful experiences with which our life confronts mean actually growth opportunities: the fact that "foreign invader" nezapudíme or do not ignore, but we accept it and surround loving care, we protect not only themselves against further injury, but also We take it as a life experience that is the basis for greater harmony and inner beauty. The beads are also saying that warns of impending disaster and pearl necklace worn as protection against misfortune. The ancient Greeks attributed the ability to maintain the beauty beads, up to a high age, awaken and cherish the love and alleviate the worries and misery.

Owner donates luck, intelligence, wisdom, vitality and longevity. It supplies energy from the moon. It is a symbol of purity and changes the image of our own development process of self-sacrifice, of morality. It is the gift of water.