LABRADORIN

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 230

Duhová záře vysoce kvalitního, do jemných faset broušeného, indického labradoritu, promíchaná s postříbřenými kapkami a korálky, činí tento šperk jedinečným autorským dílem.

Autorský šperk - pouze tento kus

délka náhrdelníku = 46cm
fasetovaný labradorit 8-9x4-6mm (vynikající labradorescence = duhový třpyt)
středový labradorit fantazijně broušený s odlesky duhy ve všech modrozelených odstínech
postříbřené olivy 30x8mm
uzávěr - Ag filigránová karabina
Ag 925 spojovací korálky

k náhrdelníku lze dokoupit náušnice - cena je pouze za náhrdelník

Duhový labradorit je vysoce mystický a ochranný kámen vnášející světlo do života. Zvyšuje duchovní úroveň mysli a její spojení s kosmickými energiemi. Odklání nežádoucí energie od aury a brání úniku energie. V duševním životě potlačuje strach, nejistotu. Posiluje víru v sebe sama i v celý vesmír. Uklidňuje příliš aktivní mysl a současně dodává energii pro příjem nových myšlenek. Přináší sílu a vytrvalost. Léčí poruch očí a mozku, ulevuje od stresu a reguluje metabolizmus. Pomáhá při nachlazení a revmatizmu. Labradorit je kámen, který chrání naši auru. Pomáhá nám odstraňovat bloky, klidnit mysl a vede nás k uskutečnění svých snů. Napomáhá rozvíjet slovní zásobu (přikládáním na hrdelní čakru- před zkouškou nebo důležitým jednáním, rozšiřuje nám obzory a tiší bolesti páteře, kloubů a zubů. Labradorit je kámen, který nesnese jiné kameny ve své blízkosti a také jsou citlivé na změny teplot, proto je čistíme pod proudem vody a nabíjíme v misce s vodou zhruba 1 hod. na slunci.


3950/9/18

Rainbow glow of high-quality, cut into fine facets, Indian labradorite, mixed with silvered drops and beads makes this unique jewel Autors work.

Autors jewel - only this piece

Necklace length = 46 cm
faceted labradorite 8-9x4-6mm (excellent labradorescence = rainbow glitter)
Fanciful center labradorite cut glare with rainbow in shades of blue-green
silvered olives 30x8mm
cap - Ag filigree carabiner
Ag 925 connecting beads

the necklace can buy earrings - price is only for necklace

Iridescent labradorite is highly mystical and protective stone that bring in light to life. Increases spiritual level of the mind and its connection with the cosmic energies. Diverts unwanted energies from the aura and prevents energy loss. In the spiritual life suppresses fear, uncertainty. Strengthens faith in ourselves and in the universe. Calms overactive mind and at the same time provides energy for the reception of new ideas. It brings strength and endurance. Labradorite stone that protects our aura. It helps us remove the blocks to calm down the mind and leads us to realize our dreams. Labradorite stone that does not tolerate other stones in its vicinity, and are sensitive to temperature changes, so it is cleaned under running water and we load in a bowl of water over 1 hr. In the sun.